Ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol -

Gwyliwch fideos →

Mabwysiadu Gyda’n Gilydd Prosiect cydweithrediadol yw Mabwysiadu Gyda’n Gilydd a gefnogir gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, mewn partneriaeth â’r sector statudol ac a gyflwynir gan Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r prosiect wedi ymddangos o fwriad cyffredin a phwrpas wedi ei ddiffinio’n glir: sicrhau parhauster i blant sydd wedi aros am gyfnod arwyddocaol am deulu. Yn draddodiadol, ond nid yn unig, mae’r plant hyn yng Nghymru dros 4 oed, yn blant BME, yn rhan  o grŵp sibling neu ag anghenion ychwanegol astrus neu ansicrwydd ynghylch eu datblygiad.

Mae’r   Model Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn dwyn ynghyd gwybodaeth ddamcaniaethol a modelau arferion gorau a ddatblygwyd ar draws y DU yn un model clir sy’n ymgorffori recriwtio plentyn-benodol; tîm wedi ei arwain gan seicolegydd clinigol ar gyfer Cyfarfod y Plentyn; trawsnewidiadau therapiwtig effeithiol o ofalwr maeth i fabwysiadwr sy’n cefnogi’r prif berthynas gofalwr-plentyn a chyfarfodydd ymgynghori seicoleg clinigol ar ôl gosod.

Mae’r model wedi ei ddatblygu trwy ein partneriaethau gyda phartneriaid statudol, gwirfoddol ac academaidd (Prifysgol Caerdydd) a therapiwtig (The Family Place – Y Gelli Gandryll).

Cliciwch ar y blychau isod i ganfod rhagor.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt