News - AROLWG BLYNYDDOL BAROMEDR MABWYSIADU 2022

View videos →

Mae arolwg Baromedr Mabwysiadu AUK 2022 ar agor! Am y pedwerydd flwyddyn, gofynnir i’r rhai sydd â phrofiad uniongyrchol o fabwysiadu gyfrannu at arolwg ledled y DU am eu profiadau eu hunain.  Mae’r wybodaeth a gasglwyd o flynyddoedd blaenorol wedi helpu’n fawr i adeiladu achos dros gymorth pellach ac i helpu i adeiladu’r achos dros fwy o gefnogaeth i bob teulu mabwysiadol, mae angen i ni wybod sut beth yw bywyd i chi mewn gwirionedd. Os ydych wedi cymryd rhan yn arolwg Baromedr o’r blaen, gwnewch hynny eto. Y darlun sy’n cael ei adeiladu dros nifer o flynyddoedd yw’r hyn sy’n gwneud i wneuthurwyr penderfyniadau wrando’n wirioneddol ac i ni yn Dewi Sant, rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd o’r arolwg i lywio sut rydym yn darparu ac yn gwella gwasanaethau wrth symud ymlaen.

Eleni, mae’r ffocws ar gyswllt yn ogystal â’r cwestiynau arferol a ofynnwyd gan yr arolwg ar gymeradwyaethau, paru, addysg, cymorth mabwysiadu a mwy.

Eleni mae dau arolwg sy’n gwbl ddienw:

Mae’r prif arolwg ar gyfer darpar fabwysiadwyr a rhieni sy’n mabwysiadu gyda phlant 0-25 oed yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/AdoptionBarometer2022

Dyma’r linc i arolwg ychwanegol ar gyfer oedolion a fabwysiadwyd 18+ oed am brofiadau cyswllt: https://www.surveymonkey.co.uk/r/AdoptedAdultsBarometer2022

Os nad ydych wedi gwneud hynny cyn y dylai’r arolwg gymryd tua 20 munud yn unig i’w gwblhau -diolch!

Wendy Keidan

Author: Dan Warner 07.01.2022

Interested in adoption?

We would be delighted to hear from you: contact us

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt