Cais am Becyn Gwybodaeth -

Gwyliwch fideos →

    28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA info@stdavidscs.org 02920 667007


    Ymwadiad: Trwy glicio rydych yn cydsynio i’r wybodaeth a roddwyd gael ei rhannu gyda phersonél awdurdodedig yng Nghymdeithas Plant Dewi Sant. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio yn unol â’n Hysbysiad Preifatrwydd dan ymholiad cychwynnol a’i gadw am 18 mis. Os ydych yn dymuno i unrhyw wybodaeth gael ei ddileu cyn hynny cysylltwch yn uniongyrchol â’r gymdeithas a byddwn yn gweithredu yn gyfatebol.