Gallwn ddefnyddio cwcis i ddarparu gwybodaeth wedi ei haddasu ar eich cyfer oddi ar ein gwefan. Elfen o ddata yw cwci gall gwefan ei hanfon i’ch porwr; efallai caiff ei storio wedyn ar eich system. Mae cwcis yn caniatáu i ni weld pwy sydd wedi gweld pa dudalennau a hysbysebion, i weld pa mor aml yr ymwelir â thudalennau penodol ac i ddeall pa rannau o’n gwefan sydd fwyaf poblogaidd. At hyn gall cwcis ein galluogi i wneud ein gwefan yn fwy hwylus i’r defnyddiwr, er enghraifft trwy ganiatáu i ni gadw eich cyfrinair fel nad oes yn rhaid i chi ei nodi bob tro rydych yn ymweld â’n gwefan.

Rydym yn defnyddio cwcis, gan gynnwys cwcis trydydd parti, fel y gallwn roi profiad gwell i chi pan fyddwch yn dychwelyd i’n gwefan. Mae’r rhan fwyaf o’r sawl sy’n pori’r we yn derbyn cwcis yn awtomatig. Does dim rhaid i chi dderbyn cwcis, a dylech ddarllen yr wybodaeth ddaeth gyda meddalwedd eich porwr i weld sut y medrwch osod eich porwr i’ch hysbysu pan fyddwch yn derbyn cwci; bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi benderfynu a ydych am ei dderbyn. Os ydych yn analluogi cwcis o’ch porwr efallai na fydd modd i chi gael mynediad i rai nodweddion o wefan benodol.

Am wybodaeth bellach ynghylch ein defnydd o gwcis gweler  https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt