Cynllun Cyfaill Adoption UK -

Gwyliwch fideos →

Mae ychwanegu plentyn i’ch teulu yn ddigwyddiad mawr.  Mae ychwanegu plentyn trwy fabwysiadu hyd yn oed yn  fwy tyngedfennol i’r plentyn, i chi fel rhieni ac ar gyfer eich teulu ehangach a’ch cymuned o ffrindiau.

Trwy Adoption UK mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn cynnig Cynllun Cyfaill sydd yma i’ch arwain trwy’r newidiadau a’r heriau sydd ynghlwm. Mae pob Cyfaill yn rhieni mabwysiadol eu hunain ac mae ganddynt fewnwelediad unigryw i’r profiad o fyw gyda a bod yn rhieni i blentyn a fabwysiadwyd.

Bydd eich Cyfaill yn glust i wrando arnoch chi a bydd yn darparu cyfle i chi siarad â rhywun all empatheiddio gyda’ch sefyllfa. Mae Cyfeillion yn annibynnol o’ch asiantaeth a’u bwriad yw bod yn wrthrychol ac ymatal rhag barnu. Byddant yn cynnig  sicrwydd ac awdurdod i chi pan fo hynny’n bosibl.  Gallwch gael sgwrs gyda nhw pryd bynnag yr ydych eisiau seinfwrdd neu pan ydych chi angen rhywun i’ch helpu i fyfyrio ar ac adolygu beth sy’n digwydd yn eich teulu.

Ein gobaith yw y byddwch yn datblygu perthynas ystyrlon gyda’ch Cyfaill i’ch helpu i gynyddu eich hyder ac atgyfnerthu eich gallu i fod yn sail cadarn ar gyfer eich plentyn neu blant. Mae Cyfeillion yn cael eu recriwtio a’u cefnogi gan Adoption UK a’u paru gyda chi fel rhan o’r broses gefnogi. Byddant hefyd yn medru eich cyfeirio at wasanaethau yn y gymuned neu i grwpiau cynnal ar gyfer teuluoedd mabwysiadol fydd yn ychwanegu at eich cefnogaeth.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt