Cysylltwch â ni -

Gwyliwch fideos →

Gwneud ymholiad

    Cymdeithas Plant Dewi Sant 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA info@stdavidscs.org 02920 667007 Pecynnau Gwybodaeth I wneud cais am gopi ffoniwch y swyddfa ar  02920 667007 info@stdavidscs.org Rhowch eich enw llawn, cyfeiriad a’ch cod post gyda rhif ffôn os yn gwneud ymholiadau neu fel arall ewch i adran Lawr-lwytho ein gwefan.

    Ymwadiad: Trwy glicio rydych yn cydsynio i’r wybodaeth a roddwyd gael ei rhannu gyda phersonél awdurdodedig yng Nghymdeithas Plant Dewi Sant. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio yn unol â’n Hysbysiad Preifatrwydd dan ymholiad cychwynnol a’i gadw am 18 mis. Os ydych yn dymuno i unrhyw wybodaeth gael ei ddileu cyn hynny cysylltwch yn uniongyrchol â’r gymdeithas a byddwn yn gweithredu yn gyfatebol.