Ein Gweledigaeth -

Gwyliwch fideos →

Cymdeithas Plant Dewi Sant: “Lle mae pob plentyn â chynllun mabwysiadu yn canfod teulu newydd.

Ysgrifennwyd ein Datganiad Cenhadaeth gan Eve, 8 oed: “Helo, fy enw yw Eve. Rwyf wedi cael fy mabwysiadu. Doedd fy mam ddim yn medru gofalu amdanaf. Nawr mae gen i deulu newydd ac rwy’n hapus iawn.”

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant wedi ei gymeradwyo gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i weithio fel asiantaeth fabwysiadu. Wedi sefydlu yn 1942, ni yw’r asiantaeth fabwysiadu sydd wedi gweithredu am y cyfnod hiraf yng Nghymru gyda dros 75 mlynedd o brofiad o osod plant gyda theuluoedd newydd. Hyd yma rydym wedi gosod bron i 2,000 o blant ar gyfer eu mabwysiadu.

Rydym yn darparu gwasanaethau mabwysiadu lleol ledled Cymru.

Mae Dewi Sant yn ceisio hyrwyddo lles plant waeth beth eu hil, crefydd neu allu.

Rydym yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i gael eu magu’n ddiogel mewn teulu cariadus. Ni ddylai’r un plentyn orfod aros i gael eu mabwysiadu. Ar hyn o bryd mae 4,000 plentyn yng Nghymru a Lloegr yn aros i gael eu mabwysiadu. Amcangyfrifir na fydd 1 mewn 4 o’r plant hyn yn cael eu mabwysiadu, yn bennaf oherwydd prinder dybryd o fabwysiadwyr. Medrwch chi ystyried mabwysiadu un o’r plant hyn? Helpwch ni i wireddu ein gweledigaeth.

Mae Dewi Sant yn cynnig: Gwasanaeth o ansawdd uchel iawn.

Ymateb cyflym i bob ymholwr.

Gwasanaeth cefnogol ar bob cam o’r broses fabwysiadu.

Gwasanaethau mabwysiadu lleol.

Cyrsiau paratoi rheolaidd. 75+ mlynedd o brofiad mabwysiadu Ein hymrwymiad i chi yw i gefnogi’r plentyn a’r teulu mabwysiadol am oes.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt