Ein Partneriaid -

View videos →

Mabwysiadu Gyda’n GilyddProsiect cydweithrediadol yw Mabwysiadu Gyda’n Gilydd a gefnogir gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, mewn partneriaeth â’r sector statudol ac a gyflwynir gan Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yng Nghymru.

Y trefniadau cydweithrediadol unigryw ym mhob un o’r sefydliadau hyn sydd yn galluogi Mabwysiadu Gyda’n Gilydd i recriwtio a chefnogi teuluoedd yn effeithiol a diwallu anghenion rhai o’r plant mwyaf bregus sy’n aros hiraf i ganfod eu teulu.

Medrwch ganfod rhagor ynghylch partneriaid Mabwysiadu Gyda’n Gilydd trwy glicio ar y dolenni isod.

Barnados Cymruadoption uk walesafa cymru

Cefnogir cyflwyniad prosiect Mabwysiadu Gyda’n Gilydd ymhellach gan y partneriaid canlynol.

the family placeprifysgol caerdyddinnovate

Mae’r Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yn bartneriaid gyda’r  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol  ac yn gweithio’n agos gyda Chofrestr Fabwysiadu Cymru i sicrhau cyflwyno effeithiol a chyson ar ein gwasanaethau mabwysiadu.

Interested in adoption?

We would be delighted to hear from you: contact us

Get in touch

Our friendly team of representatives are on hand to answer any questions you have.

Visit our contact page