Mabwysiadwyr LGBT+ -

Gwyliwch fideos →

Mae gan Gymdeithas Plant Dewi Sant hanes balch o asesu, gosod a chefnogi teuluoedd LGBT+.  Dros y bedair blynedd a aeth heibio, mae 1 o bob 10 o’r teuluoedd rydym yn cyflwyno i’n panel mabwysiadu yn LGBT+.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein teuluoedd LGBT+ ac yn cynnig aelodaeth o ‘New Family Social’ i’r holl fabwysiadwyr sy’n mynd trwy’r daith gyda ni.  ‘New Family Social’  yw’r unig elusen yn y DU a arweinir gan fabwysiadwyr a gofalwyr maeth LGBT+. Maent yn cynnig cefnogaeth cymheiriaid, hyfforddiant a diwrnodau o hwyl i deuluoedd gael cyfle i adnabod mabwysiadwyr eraill i helpu creu rhwydweithiau cefnogi.  Mae eu gwefan yn egluro’r manylion i gyd:

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt