Pam Dewis Mabwysiadu Gyda’n Gilydd? -

Gwyliwch fideos →

Mabwysiadu Gyda’n Gilydd Trwy Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, rydym yn chwilio am bobl sydd eisiau creu eu teuluoedd â’r plant sydd wedi aros am y cyfnod hiraf mewn golwg. Gan amlaf, dyma’r plant sydd yn bedair oed neu fwy, brodyr a chwiorydd, plant ag anghenion ychwanegol – megis ymddygiadau sy’n ganlyniad i’w trawma cynnar – a phlant ag anghenion meddygol neu ansicrwydd meddygol.

Bydd angen i chi eu deall, fod yn gariadus, yn chwareus a charedig. Bydd angen i chi gael lle yn eich bywydau, yn ogystal â phobl o’ch cwmpas, i rannu’r llawenydd a’r heriau. Byddwn yn cyd-gerdded â chi i’ch helpu i ddeall beth fydd ei angen ar eich plentyn, a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir ar yr amser cywir.

Prosiect newydd yw Mabwysiadu Gyda’n Gilydd sy’n cynnig model penodol o asesiad, hyfforddiant a chefnogaeth barhaus fydd yn eich galluogi a’ch grymuso i ddiwallu anghenion eich plentyn tra’n creu eich teulu.

Noder: Prosiect wedi ei dargedu yw Mabwysiadu Gyda’n Gilydd oddi mewn i waith Cymdeithas Plant Dewi Sant. Os nad ydych yn credu bod Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn iawn i chi, ond eich bod yn dal â diddordeb mewn mabwysiadu, medrwch gael gwybodaeth bellach ar broses fabwysiadu Cymdeithas Plant Dewi Sant yma

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt