Plant Rydym wedi eu Gosod -

Gwyliwch fideos →

Mathau o blant a osodwyd ar gyfer mabwysiadu

Mae’r plant sydd ar gael ar gyfer eu mabwysiadu yn dod yn unigol, yn ddau, yn dri a hyd yn oed yn bedwar ar y tro. Rydym yn falch bob amser i dderbyn ymholiadau gan deuluoedd sy’n gwybod sut beth yw hi i gael brodyr a chwiorydd ac sydd â lle yn eu bywydau ar gyfer dau, dri neu fwy!

Charlotte, 3 oed.

Mae Charlotte yn 3 oed ac ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o'i datblygiad ar ei hôl hi o ryw 18 mis. Mae wedi bod yn yr un lleoliad maethu ers cael ei symud oddi wrth ei rhieni geni pan yn 2 oed. Roedd Charlotte yn dyst i lawer o drais ar yr aelwyd a cham-drin sylweddau.

Jacob, Charlie a Thomas, 6, 4 a 2 oed

Mae Jacob, Charlie a Thomas yn 6, 4 a 2 oed ac yn frodyr sydd angen cael eu gosod gyda'i gilydd. Ar hyn o bryd maent yn yr un lleoliad maethu ac wedi bod yno ers i Thomas gael ei eni. Gofal gwael iawn brofodd y ddau frawd hynaf gan eu rheini a chwaraeodd Jacob ran fawr wrth ofalu am ei frawd iau. Roedd rhieni geni'r brodyr yn dioddef iechyd meddwl gwael ac roeddynt yn camddefnyddio sylweddau.

Mia, 7 oed

7 oed yw Mia ac mae wedi bod mewn gofal maeth ers yn 5 oed. Mae gan Mia 3 hanner brawd a chwaer iau; maent hwy hefyd yn cael eu gosod ar gyfer eu mabwysiadu. Roedd mam geni Mia yn byw bywyd hollol ddi-drefn ac roedd yn aml yn ymwneud â phobl oedd yn wybyddus i'r awdurdodau. Ar hyn o bryd mae Mia yn mynychu therapi chwarae a bydd yn parhau i wneud hyn am y dyfodol rhagweladwy. Yn ogystal â hyn, byddai angen i Mia gael cyswllt uniongyrchol gyda'i brodyr a'i chwiorydd.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt