Rwyf Eisiau Mabwysiadu -

Gwyliwch fideos →

Ydych chi’n ystyried mabwysiadu?

Ydych chi’n ansicr ynghylch ble mae dechrau?

Cymerwch gipolwg ar y dolenni isod i ganfod rhagor.

Dal yn ansicr? Cysylltwch â ni! Rhowch alwad i ni unrhyw ddiwrnod o’r wythnos rhwng 9am-5pm a siarad â gweithiwr cymdeithasol ar unwaith!  

Fedra i Fabwysiadu?

Canfod Mwy Ynghylch a Ydych yn Gymwys i Fabwysiadu

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt