Recriwtio plentyn-benodol -

Gwyliwch fideos →

Gall fod enghreifftiau yn Mabwysiadu Gyda’n Gilydd lle na fedr yr Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol ganfod darpar fabwysiadwr o blith y rhai hynny sydd eisoes wedi eu cymeradwyo. Os digwydd hyn byddant yn defnyddio recriwtio plentyn-benodol i helpu canfod teulu ar gyfer y plentyn.

Os cytunir ar y broses hon gyda’r Awdurdod Lleol, bydd rhywun yn cysylltu â chi fel y gofalwr maeth i ofyn am eich cefnogaeth yn ystod y broses. Efallai bydd gofyn i chi gyfranogi yn y gweithgareddau canlynol:

  • Bod yn bresennol mewn cyfarfod ymgynghori recriwtio i drafod anghenion y plentyn a’r math o deulu fyddai fwyaf addas ar gyfer yr anghenion hynny.
  • Cael eich cyfweld a’ch ffilmio ar gyfer proffil digidol ar gyfer pob plentyn.
  • Bod yn bresennol mewn digwyddiadau proffilio i siarad â darpar fabwysiadwyr ynghylch y plentyn.
  • Siarad gyda’r plentyn i helpu eu paratoi ar gyfer cael ei ffilmio ar gyfer eu proffil digidol.

Bydd proffiliau digidol plant ond yn cael eu defnyddio ar gyfer rhannu gwybodaeth fewnol gyda darpar fabwysiadwyr lle cafwyd cyfrinachedd.

Efallai byddwn yn rhannu proffil anhysbys plentyn ar wefan Mabwysiadau ar y Cyd a thrwy gyfryngau cymdeithasol gyda chydsyniad yr Awdurdod Lleol.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt