Rwy’n Berson Sengl Sydd Eisiau Mabwysiadu -

Gwyliwch fideos →

Mae mabwysiadu plentyn yn benderfyniad fydd yn newid eich bywyd, p’un ai eich bod yn sengl neu mewn perthynas. Wrth i chi ddechrau’r broses o fabwysiadu, cewch lawer o arweiniad a chefnogaeth oddi wrth Gymdeithas Plant Dewi Sant i’ch helpu i deimlo’n barod i ehangu eich teulu.

Os oes gennych chi blant eisoes, byddan nhw yn rhan o’r broses gan y bydd hyn yn newid iddyn nhw hefyd. Bydd eu helpu i ddeall y daith cyn i blentyn newydd gael ei g/osod gyda chi yn golygu newid mwy llyfn a hapus i bawb.

Pan gewch eich cymeradwyo ar gyfer mabwysiadu, byddwch yn derbyn aelodaeth am ddim am flwyddyn i Adoption UK, sefydliad cefnogi a redir gan ac ar gyfer mabwysiadwyr. Bydd hyn, ochr yn ochr â’r gefnogaeth gan Dewi Sant, yn eich helpu i weld nad ydych ar eich pen eich hun yn y broses hon, a byddwn yn eich cysylltu gyda mabwysiadwyr eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Ydych chi’n barod i ddechau? Darllenwch fwy am y broses o fabwysiadu, neu cysylltwch â ni i wneud ymholiadau.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt