Storïau Mabwysiadu Teuluoedd -

Gwyliwch fideos →

Rydym yn dilyn tri theulu sydd wedi mabwysiadu trwy Gymdeithas Plant Dewi Sant wrth iddynt ddweud eu storïau o’r tro cyntaf iddyn ystyried mabwysiadu i’r gefnogaeth barhaol maent yn ei dderbyn gan ein hasiantaeth.

Dechrau

Y cyntaf yn ein cyfres o fideos yn siarad â thri theulu gwahanol ynghylch eu taith fabwysiadu. Yn y fideo cyntaf hwn mae ein teuluoedd yn siarad am y rheswm dros benderfynu mabwysiadu a pham iddynt ddewis mabwysiadu gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant.

Dysgu am fabwysiadu a Dewi Sant

Yr ail yn ein cyfres o fideos yn siarad â thri theulu gwahanol ynghylch eu taith fabwysiadu. Fan hyn, mae'r sawl sydd wedi mabwysiadu yn hel atgofion ynghylch camau cynnar eu taith fabwysiadu megis mynychu'r Hyfforddiant Paratoi ac hefyd cwrdd â'u gweithiwr cymdeithasol am y tro cyntaf.

Eich Asesiad

Y trydydd yn ein cyfres o fideos yn siarad â thri theulu gwahanol ynghylch eu taith fabwysiadu. Mae ein teuluoedd yn hel atgofion ynghylch eu perthynas gyda'u gweithiwr cymdeithasol a'r cyfnod yn arwain at y Panel!

Y Plentyn Iawn i Chi

Y pedwerydd yn ein cyfres o fideos yn siarad â thri theulu gwahanol ynghylch eu taith fabwysiadu. Ein tri theulu yn egluo'r broses o baru pan gânt eu cysylltu am y tro cyntaf gyda'u plant.

Dod i Adnabod Eich Gilydd

Y pumed yn ein cyfres o fideos yn siarad â thri theulu gwahanol ynghylch eu taith fabwysiadu. Mae ein mabwysiadwyr yn cwrdd â'u plant o'r diwedd! Gwrandewch arnyn nhw'n siarad am sut y bu iddynt ymdrin â'r cyfnod cyflwyno a dechrau eu bywydau newydd fel teulu am oes.

Eich Teulu a Dewi Sant

Mae'r olaf yn ein cyfres o fideos yn archwilio, gyda'n teuluoedd, sut mae Dewi Sant wedi eu helpu ar eu taith fabwysiadu a'r gefnogaeth barhaol am oes maent yn ei dderbyn.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt