Sut medrwch chi ein helpu ni?

Trwy gyfrannu i’n gwaith, rydych yn helpu canfod cartrefi diogel a chariadus i blant sy’n aros i gael eu mabwysiadu ac yn cefnogi ein cefnogaeth ôl-fabwysiadu.

Mae ein gwaith yn hanfodol i’r plant bregus rydym yn helpu eu gosod ac i’w teuluoedd rydym yn eu cefnogi. Does dim gwahaniaeth faint rydych yn ei gyfrannu, boed hynny yn rhodd un-tro neu gynnig caredig i gyfrannu yn fisol, bydd eich arian yn mynd yn uniongyrchol at ein gwaith gyda phlant a theuluoedd.

Pam rydym angen cyfraniadau gwirfoddol

Rydym yn credu y dylai cefnogaeth fabwysiadu fod ar gael i bob un o’n teuluoedd mabwysiadol, pan fyddant ei angen, ac am ba hyd bynnag maent ei angen. Rydym yn amrywio ein cefnogaeth er mwyn sicrhau ein bod yn bodloni anghenion y plant a’u teuluoedd. Ar unrhyw adeg, gall ein tîm gwaith cymdeithasol bychan fod yn cefnogi mwy na 40 teulu.

Er mwyn cadw ein haddewid o gefnogaeth fabwysiadu mae angen i ni godi dros £100,000 y flwyddyn fel y gallwn barhau i ddarparu’r gefnogaeth ôl-fabwysiadu orau sydd ei hangen ar blant a theuluoedd. Dyma ganolbwynt ein gweithgareddau codi arian ac mae unrhyw arian a roddir yn mynd i’n gwasanaethau cefnogi ôl-fabwysiadu a datblygiad ein gwasanaethau.

Gallai eich cefnogaeth wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd plentyn a’u teulu mabwysiadol!

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn elusen gofrestredig (Rhif Cofrestriad: 509163)
Cwmni cyfyngedig trwy Warant (Cofrestrwyd Caerdydd 1546688). Cyfeiriad: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA.

© Cymdeithas Plant Dewi Sant. Cedwir Pob Hawl.

Rheolir y wefan gan Pinnacle Internet Marketing.