Fel elusen fach sy’n cwmpasu Cymru gyfan, rydym yn elwa’n sylweddol o unrhyw gefnogaeth a gawn gan fusnesau. Byddem yn falch iawn pe byddech yn ystyried ein cefnogi trwy eich busnes.

Gallai eich busnes helpu codi cronfeydd hanfodol ar gyfer ein gwaith a’n helpu i godi ymwybyddiaeth yn lleol o’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Mae’r gefnogaeth hon yn gwneud gwahaniaeth enfawr trwy ein galluogi i ddiwallu anghenion plant mabwysiedig bregus a’u teuluoedd.

Mae maint ein helusen yn golygu bod cefnogaeth busnesau yn hynod o bwysig, a byddwn yn gweithio’n galed gyda chi i greu perthynas sy’n parhau ac sydd o fudd i’r ddwy ochr. Am wybodaeth bellach cysylltwch â businesssupport@stdavidscs.org

Mae gan bartneriaeth ag elusen lawer o fuddiannau i’ch busnes; byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio gweithgareddau a chefnogi eich anghenion busnes a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn elusen gofrestredig (Rhif Cofrestriad: 509163)
Cwmni cyfyngedig trwy Warant (Cofrestrwyd Caerdydd 1546688). Cyfeiriad: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA.

© Cymdeithas Plant Dewi Sant. Cedwir Pob Hawl.

Rheolir y wefan gan Pinnacle Internet Marketing.