Gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau llawer o deuluoedd trwy adael rhodd yn eich Ewyllys i Gymdeithas Plant Dewi Sant. Gall rhoddion fod yn fawr neu’n fach; mae cymynroddion yn cynnig ffynhonnell hanfodol o gyllid i Dewi Sant, i’n helpu i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu ein gwasanaeth i blant a theuluoedd. Diolch os ydych yn ystyried gadael Rhodd yn eich Ewyllys i Dewi Sant.

Sut i gofio amdanom yn eich Ewyllys.

Os hoffech adael rhodd i Gymdeithas Plant Dewi Sant yn eich Ewyllys, rydym yn eich cynghori i siarad â chyfreithiwr. Gallant eich helpu i fraslunio’ch ewyllys i gynnwys cymynrodd i ni. Pan yn gadael rhodd i ni cofiwch roi’r wybodaeth a ganlyn i’ch cyfreithiwr.

Enw’r Elusen; Cymdeithas Plant Dewi Sant
Rhif Elusen Gofrestredig: 509163
Cyfeiriad: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd, CF10 3BA

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn elusen gofrestredig (Rhif Cofrestriad: 509163)
Cwmni cyfyngedig trwy Warant (Cofrestrwyd Caerdydd 1546688). Cyfeiriad: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA.

© Cymdeithas Plant Dewi Sant. Cedwir Pob Hawl.

Rheolir y wefan gan Pinnacle Internet Marketing.