Diweddariad Ebrill 2020: Rydym yn byw mewn cyfnodau ansicr ar hyn o bryd ond yn y dyfodol gallwch helpu codi arian i Dewi Sant trwy gymryd rhan mewn digwyddiad megis marathon neu iron man. Neu gallech wneud rhywbeth ychydig llai llafurus fel gwerthu cacennau yn eich gweithle. Byddem wrth ein boddau yn clywed am eich cynlluniau fel y medrwn eu trafod gyda chi. Cysylltwch â ni ar businesssuport@stdavidscs.org.

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn elusen gofrestredig (Rhif Cofrestriad: 509163)
Cwmni cyfyngedig trwy Warant (Cofrestrwyd Caerdydd 1546688). Cyfeiriad: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA.

© Cymdeithas Plant Dewi Sant. Cedwir Pob Hawl.

Rheolir y wefan gan Pinnacle Internet Marketing.