Ymgynghorydd Hyfforddwr (parhaol rhan amser 22.5 awr)

Rydym yn bwriadu penodi ymarferydd deinamig sydd â phrofiad addas a all ddangos profiad mewn ymarfer gofal plant gan gynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth mewn ymarfer mabwysiadu. Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad hefyd o ddarparu hyfforddiant a thystiolaeth ategol o gyflawniadau hyfforddiant.

Rydym yn cynnig manteision cyflogaeth cystadleuol ac amodau gwaith rhagorol gan gynnwys hyrwyddo hyfforddiant a datblygiad a hynny mewn awyrgylch gefnogol tim.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:     9yb 23 Mawrth 2021  Dyddiad Cyfweld Ymgynghorydd Hyfforddwr: 8 Ebrill 2021

Am fwy o fanylion ynglyn a’r cyfle yma cysyllter a Sarah Thomas yn AFA Cymru ar 02920 761155

 

Ffurflen Gais 

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt