Teyrngedau, Cwynion a Sylwadau -

Gwyliwch fideos →

Rydym bob amser yn croesawu adborth gan unrhyw wasanaeth mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn ei gynnig boed hynny’n Deyrnged, Cwyn neu Sylw, fel y gallwn wella’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.  Cysylltwch â ni ar 02920 667 007 neu e-bostiwch ni ar info@stdavidscs.org  Gweler ein Taflen Gwynion am wybodaeth bellach.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt