Sut rydyn ni’n cadw eich data -

Gwyliwch fideos →

gdpr

Rydym wedi ymrwymo i amddifyn eich gwybodaeth bersonol a bod yn dryloyw gyda chi ynglyn a pham rydyn ni’n gofyn am wybodaeth, sut rydyn ni’n ei defnyddio a pha mor hir y byddwn ni’n ei chadw. Mae’s dogfennau isod yn rhoi’r holl wybodaeth i chi am ein hymagwedd tuag at eich preifatrwydd, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch a ni ar info@stdavidscs.org.

 

Hysbysiad Preifatrwydd Mabwysiadwr

Hysbysiad Preifatrwydd Codi Arian a Marchnata

Ffurflen Caniatâd Mabwysiadwr GDPR

Caniatâd Ar Ôl Gorchymyn Mabwysiadu ar gyfer Cyswllt (GDPR)

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt